OPĆI UVJETI

 

Korisnički I nabavni uvjeti web trgovine Garti Kft. - NotebookScreen.eu

 

 

Kupac izjavljuje, da je prije korištenja web trgovine na web stranici www.notebookscreen.eu upoznat sa sljedećim uvjetima, koje je istodobno I prihvatio:

 

Osnovna pravna izjava

 

Korištenje ili djelomično korištenje web stranice te svih informacija na njoj, I baze podataka servera moguće je isključivo uz prethodno, pismeno odobrenje tvrtke Garti Kft. (Garti d.o.o.).

 

Naša tvrtka zadržava pravo na prethodno nenajavljenu promjenu bilo kojih informacija web stranice, uključujući I različite uvjete.

 

Osobni podaci I podaci tvrtke koji se šalju tijekom registracije I komunikacije sa web stranicom, smatraju se kao privatni podaci od strane Garti Kft-a, oni se koriste isključivo za aktualne poslovne procese, te ih navedena tvrtka ne predaje trećim strankama bez pismenog odobrenja klijenta.

 

Registrirani preprodavači prihvaćaju specijalne uvjete koji se odnose na njih kao poslovne tajne.

 

Svaki korisnik upotrebljava web stranicu I sve informacije koje se nalaze na njoj na vlastitu odgovornost, što znači da Garti Kft. ne preuzima odgovornost za nastale štete bilo koje naravi.

 

Informacije o proizvodima

 

Brojeve narudžbe I nazive proizvoda dobijamo od strane proizvođača, ništa ne mijenjamo na njima osim prijevoda, tako da ne preuzimamo odgovornost za nastale greške vezane za to, I ako smo jako oprezni tijekom procesa. Naša tvrtka zadržava pravo na poništavanje proizvoda web stranice bez prethodne najave, te na promjenu informacija, slika ili drugih sadržaja, cijena. Zadržavamo pravo I na zamjenu naručenog proizvoda sa istim ili kompatibilnim, koji se nalazi pod različitim brojem narudžbe.

 

Obavještavamo vas da su slike koje se eventualno nalaze pored proizvoda prvenstveno ilustracije, a cijene proizvoda I informacije vezane za zalihu I tehničke podatke su informativnog značenja, te da Garti Kft. zadržava pravo na sve promjene. Prije narudžbe molimo vas da tražite informacije putem telefona ili e-maila. Koliko god bilo zahtjevno, ne možemo jamčiti da su informacije I cijene na stranici u svakom slučaju točne. Cijene ne uključuju eventualne promjene tečaja, niti jednostrane promjene proizvođača, koje se saznaju tek nakon narudžbe. Zbog navedenih zadržavamo pravo na popravak tih grešaka te na promjenu cijena. Ukoliko vam je narudžba u tijeku, promjena cijene se ne odnosi na vas.

 

Narudžba

 

Vi, kao korisnik, prihvaćate, da narudžbu, komunikaciju, rukovanje proizvodom putem web stranice možete izvršiti isključivo nakon registracije, prijavom uz pomoć e-mail adrese I lozinke. Izjavljujete, da su podaci zadani tijekom registracije istiniti. Ispunjavanjem I slanjem obrazca narudžbe web trgovine, kupac naručuje navedene proizvode. Garti Kft. potvrđuje narudžbu putem e-maila ili telefona, te obavještava kupca o uvjetima plaćanja, načinu, datumu, cijeni isporuke. Garti Kft. zadržava pravo na traženje akontacije od strane kupca. Naša tvrtka preuzima odgovornost obavještavanja klijenta u slučaju da proizvod nije dostupan među uvjetima važećim za vrijeme naručivanja, te osigurava pravo klijenta za otkazivanje kupnje. Jedan dio proizvoda web trgovine se isporučuje sa skladišta, drugi narudžbom od različitih proizvođača, odnosno sa vanjskih skladišta. Usluge sa skladišta se odmah (za vrijeme radnog vremena) izvršavaju, a narudžbom isporuka može potrajati čak I 2-3 tjedana. Ukoliko se jedan proizvod ne nalazi na skladištu, tijekom potvrđivanja narudžbe obavještavamo klijente o očekivanom vremenskom trajanju isporuke, tako da naručitelj ima priliku odustati od kupnje ukoliko bi isporuka predugo trajala.

 

Načini isporuke

 

U slučaju naručivanja isporuke, cijena usluge I vremensko trajanje procesa je navedeno u meniju pod nazivom Isporuka. Račun o kupnji se u svakom slučaju nalazi u paketu. Naručeni proizvod možete primiti na sljedeće navedene načine:

 

 • Isporuka putem kurirske službe. Za primitak paketa ovlašten je primatelj naveden u narudžbi, ili supruga/suprug prijavljen na istu adresu, rođak, odnosno osoba sa opunomoćenjem.
 • Isporuka putem pošte. Za primitak paketa ovlašten je primatelj naveden u narudžbi, ili supruga/suprug prijavljen na istu adresu, rođak, odnosno osoba sa opunomoćenjem.
 • Osobno primanje u uredu notebookscreen.eu, naša adresa I radno vrijeme usluge za klijente je navedena u meniju pod nazivom Kontakt

 

Uvjeti plaćanja

 

Kupac ima mogućnost plaćanja narudžbe I isporuke na sljedeće navedene načine:

 

 • Tijekom primanja paketa, plaćanjem isporučitelju u gotovini (pouzeće).
 • Tijekom narudžbe, plaćanjem bankovnom karticom preko PayPal-a.
 • Prethodnom uplatom gotovine ili prijenosom na bankovni račun tvrtke Garti Kft. (isporuka nakon izvršenja uplate)
 • U slučaju osobnog primitka paketa, plaćanjem u gotovini, u uredu notebookscreen.eu.

Ukoliko je kupac platio akontaciju, taj će se iznos odbiti od ukupnog iznosa.

 

Pravo otkazivanja/raskida

 

Imate pravo na raskid ovoga ugovora u roku 14 dana, bez davanja razloga. Isto tako, ako je već vrijedan ugovor vezan za davanje usluge, imate pravo na raskid ugovora u roku 14 dana, bez davanja razloga.

 

Rok otkazivanja/raskida isteče nakon 14 dana od dana primitka paketa sa Vaše strane ili strane treće osobe koju ste Vi opunomoćili I koja nije isporučitelj.

 

Ukoliko želite iskoristiti Vaše pravo na otkazivanje/raskid, obavezno navedite tu namjeru u jasnoj izjavi te pošaljite je na sljedeću adresu (putem pošte ili e-maila): info@notebookscreen.eu; Garti Kft.: 1133 Budapest, Garam utca 30.

 

Vi ste u roku isteka prava na otkazivanje/raskid, ukoliko pošaljete navedenu izjavu prije isteka gore navedenog datuma.

 

Pravni učinci otkazivanja/raskida

 

Ukoliko raskinete ovaj ugovor, odmah, ali najkasnije u roku 14 dana od primitka Vaše izjave vraćamo sve Vaše troškove, uključujući I troškove prijevoza (osim onih dodatnih troškova koje ste sami izabrali, I koje nismo mi nudili kao najjeftiniju, običnu mogućnost prijevoza.) Tijekom povratka iznosa plaćamo istim načinom plaćanja kao u originalnom slučaju, osim ako Vi posebno ne odobrite drugu vrstu načina plaćanja; zbog te promjene niste obvezni platiti nikakve dodatne troškove. Sa povratom iznosa možemo čekati sve dok proizvod ne dobijemo nazad, ili dok nam Vi ne potvrdite da ste ga nam vratili: od dva datuma raniji je važeći.

 

Od Vas se zahtjeva da nam vratite ili predate proizvod bez odgode, najkasnije u roku 14 dana od podnošenja izjave za raskid. Držali ste se roka, ukoliko ste nam poslali proizvod prije isteka 14 dana.

 

Izravni troškovi povratka proizvoda predstavljaju Vašu odgovornost.

 

Vi ste odgovorni za smanjenu vrijednost proizvoda isključivo ako je ona nastala zbog prekomjerenog korištenja, u odnosu na korištenje potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristike I funkcioniranje proizvoda.

 

Kupci mogu biti detaljnije obavješteni o njihovim pravima u sljedećim odredbama:

 

 • V. zakon 2013. godine o Građanskom Zakoniku
 • CLV. zakon 1997. godine o zaštiti potrošača
 • 45/2014. (II. 26.) Uredba Vlade o detaljnim pravilima ugovora između potrošača I tvrtke.
 • 151/2003 (IX.22.) Uredba Vlade o obaveznom jamstvu vezanom za pojedinačne trajne potrošačke proizvode

 

Informacije o trajnosti pribora

 

U kojem slučaju možete upotrijebiti Vaše pravo na trajnost pribora?

 

Prema pravilima Građanskog Zakonika, u slučaju neispravne izvedbe Garti Kft.-a imate pravo na podnešenje zahtjeva na trajnost pribora.

 

Koja prava možete upotrijebiti na temelju prava na trajnost pribora?

 

Po Vašem izboru, imate pravo na zahtjevanje sljedećeg:

 • Tražiti popravak ili zamjenu, osim ako je Vaš zahtjev nemoguće izvršiti ili bi on zahtjevao nerazmjernu nadoplatu u odnosu drugih zahtjeva. Ukoliko niste ili niste mogli tražiti popravak ili izmjenu, imate prilike tražiti proporcijonalnu isporuku usluge ili grešku možete sami popraviti na račun tvrtke, te možete prenijeti odgovornost popravka na drugu osobu, a u krajnjem slučaju čak I odustati od ugovora.
 • Osim izabranog prava na jamstvo pribora, možete imati I drugo, ali troškovi mijenjanja predstavljaju Vašu odgovornost, osim ako se to dogodilo sa razlogom ili je nastalo zbog razloga vezanog za tvrtku.

 

 

U kojem vremenskom roku možete upotrijebiti Vaš zahtjev za jamstvo pribora?

 

Vi ste obvezni da prijavite grešku odmah nakon otkrića, ali ne više od 2 mjeseca nakon otkrića. Istovremeno Vas obavještavamo, da nemate priliku upotrijebiti Vaša prava za jamstvo pribora nakon isteka ugovornog roka od 2 godine. U slučaju korištenog proizvoda ovaj rok predstavlja mjesec dana.

 

Protiv koga možete potvrditi Vaš zahtjev za jamstvo pribora?

 

Protiv tvrtke.

 

Kakvih drugih uvjeta ima vezanih za potvrđivanje zahtjeva za jamstvo pribora?

 

U roku 6 mjeseci od dana izvršenja nema nikakvih uvjeta za potvrđivanje zahtjeva za jamstvo pribora, osim obveze na prijavu greške, ukoliko potvrđujete da je proizvod, odnosno uslugu nudio Garti Kft. Nakon isteka 6 mjeseci već niste obvezni da potvrdite činjenicu da je greška već I tijekom izvršenja postojala.

 

Informacije o jamstvu proizvoda

 

U kojem slučaju možete potvrditi Vaše pravo na jamstvo proizvoda?

 

U slučaju greške pokretne imovine (proizvoda) imate pravo po izboru na potvrđivanje Vašeg prava određenog u dokumentu o jamstvu pribora ili na potvrđivanje zahtjeva za jamstvo pribora.

 

Koja su Vaša prava na temelju zahtjeva za jamstvo proizvoda?

 

U okviru zahtjeva za jamstvo proizvoda imate mogućnost tražiti popravak ili izmjenu neispravnog proizvoda.

 

U kojem se slučaju može zaključiti da je proizvod neispravan?

 

Proizvod je neispravan ako ne odgovara standardnim zahtjevima važećim za vrijeme pojave na tržištu ili ako nema svojstva navedena na popisu proizvođača.

 

U kojem vremenskom roku možete potvrditi Vaš zahtjev za jamstvo proizvoda?

 

U roku 2 godine od dana pojave na tržištu od strane proizvođača. Nakon isteka navedenog roka izgubili ste pravo.

 

Protiv koga I među kakvim ostalim uvjetima možete potvrditi Vaš zahtjev za jamstvo proizvoda?

 

Isključivo protiv proizvođača ili distributera pokretne imovine. U slučaju potvrđivanja zahtjeva za jamstvo proizvoda Vi sami trebate dokazati postojanje navedene greške proizvoda.

 

U kojem je slučaju proizvođač (distributer) oslobođen odgovornosti jamstva na proizvod?

 

Isključivo u slučajevima kada može dokazati da:

 

 • proizvod nije proizvodio odnosno stavio na tržište u krugu poslovanja, ili
 • greška nije bila prepoznatljiva za vrijeme distribucije prema stanju znanosti I tehnike ili
 • greška proizvoda je nastala zbog pravne odredbe ili obaveznog regulatornog propisa.

 

Proizvođaču (distributeru) je dovoljno dokazati jedan razlog da bi se oslobodio.

 

Obavještavamo vas, da zbog iste greške ne možete potvrditi više zahtjeva (paralelno za jamstvo pribora I proizvoda) odjednom. U slučaju uspješnog potvrđivanja zahtjeva za jamstvo proizvoda zahtjev vezan za ispravljeni dio ili za izmijenjen proizvod možete potvrditi kod proizvođača.

 

Informacije o jamstvu

 

U kojim slučajevima možete upotrijebiti Vaše pravo na jamstvo pribora?

 

U slučaju pogrešne izvedbe, Garti Kft. je odgovoran za jamstvo prema odgovarajućim odredbama poglavlja Građanskog Zakonika o pogrešnim izvedbama.

 

Na temelju jamstva, kakva imate prava I u kojem roku?

 

Vi imate pravo na jamstvo prema obveznim odredbama vezane za pojedinačne trajne proizvode, Uredba 151/2003 (IX.22.), u slučaju kupovanja proizvoda navedenih u aneksu ove uredbe, osobnih računala I dijelova, monitora, pisača, skennera iznad bruto nabavne cijene od 10.000 HUF.

 

Prevediva prava su sljedeća, na temelju izbora vezane osobe (o tim pravima možete pročitati detaljnije informacije u 6:159. § dijelu Građanskog Zakonika):

 

 • ispravak
 • izmjena
 • proporcijonalna isporuka cijene nabavne cijene/usluge
 • povlačenje

 

Kada se oslobađa tvrtka obveze za jamstvo?

 

Jedino u slučaju ako može dokazati da je razlog greške nastao nakon izvedbe.

 

Obavještavamo Vas, da ne možete istodobno I paralelno potvrditi zahtjev za jamstvo pribora I za općenito jamstvo, inače imate pravo na prava određena u informacijama o jamstvu proizvoda I općenitog jamstva.

 

Dodatni jamstveni uvjeti

 

Garti Kft. je odgovoran za jamstvo proizvoda kupljenih od Vaše strane, na 12 mjeseci, prema uredbi broj 151/2003 (IX. 22.). U slučaju korištenih proizvoda, važeći je vremenski rok naveden na jamstvenoj listi. Povoljnije jamstveno vrijeme -koje proizvođač prihvaća- ćemo navesti pored naziva proizvoda. U tom slučaju, važeće je jamstveno vrijeme koje proizvođač prihvaća.

 

Validacija jamstva

 

 • Potvrđivanje pokazivanjem računa I jamstvenog lista. Ukoliko je proizvodu pripadala I jedinstvena jamstvena kartica izdana od strane proizvođača, molimo kontaktirati servis proizvođača proizvoda.
 • Neoštećen proizvod I njegovo tvorničko pakiranje.
 • Oznaka treba biti jedinstvena, identifikacijska I neoštećena.

 

Jamstvo ne pokriva

 

 

 • Potrošne I pomoćne materijale predate zajedno sa proizvodom.
 • Greške koje su nastale zbog redovnog zanemarenja održavanja, normalne amortizacije ili uobičajenog habanja, te nepravilne intervencije I promjene dijelova.
 • Greške koje su nastale zbog korištenja ne-originalnih pomoćnih materijala I pribora koje proizvođač nije prethodno odobrio.
 • Greške koje su nastale zbog zanemarenja upute za uporabu, te nepravilnog korištenja ili eventualnih pogrešnih podešavanja softvera.
 • Greške I prijelome koji su nastali zbog nasilne intervencije, nepravilnog prijevoza ili skladištenja.

Nepravilno izdane jamstvene kartice ili bilo koji način ispravljanja, brisanja ili prepisanja na kartici, te upis neistinitih podataka može rezultirati da se jamstvena kartica proglasi nevažećom!

 

Ukoliko se kod proizvoda preuzetom na jamstveni popravak ne pojavi opisana greška, potrebno je platiti naknadu testiranja, koja iznosi 5.000 HUF + PDV. Ne preuzimamo odgovornost na podatke memorije preuzetih uređaja!

 

U slučaju da se proizvod popravljeni I predani ili izmijenjeni ne preuzme u roku 60 dana od dana obavještenja, sa obzirom na paragraph Ptk.197. § (1) Građanskog Zakonika naša tvrtka će prodati ili upotrijebiti navedeni uređaj!

 

Reklamacije

 

Arbitražni Odbor Budimpešte

 

Lokacija: 1016 Budimpešta, Krisztina krt. 99. III. kat 310.

 

Poštanska adresa: 1253 Budimpešta, Pf.: 10.

 

E-mail adresa: ekelteto.testulet@bkik.hu

 

Telefon: +36 1 488-2131

 

Fax: +36 1 488-2186

 

Uvjeti za preprodavače

 

Pažnja! Ukoliko ste već registrirani preprodavač, prijavite se e-mail adresom I lozinkom da biste pročitali preprodajni sadržaj!

 

Za naše partnere, koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete, pruža se mogućnost preprodavačke registracije:

 

 • vlasnici su tvrtke,
 • koja se uglavnom bavi računalnom trgovinom ili uslugom
 • 6-mjesečni promet iznosi neto 250.000 HUF, što se svakih šest mjeseci provjerava

Ukoliko ispunjavaju navedene uvjete, svoj zahtjev trebaju poslati zajedno sa primjerkom potpisa, samozaposlene osobe sa preslikom poslovne dozvole, putem e-maila (info@notebookscreen.eu). (Provjera registracije zahtjeva 1-3 radna dana, ni osobno podnešene registracije nisu iznimka.) Nakon toga možemo označiti popust u našoj web trgovini. Ne možemo odstupati od navedenih krugova poslovanja, niti učiniti iznimku, oni koji se stvarno bave trgovanjem ili popravljanjem hardvera, treba da imaju taj krug poslovanja.

Naši preprodavači imaju prava na 5% popusta na naše proizvode, što može da raste u slučaju kupovanja većih količina.

Viszonteladóink 5%-os árkedvezményre jogosultak termékeinkből, melyek nagyobb mennyiségű vásárlás esetén tovább nőhetnek.

Nakon prihvaćanja preprodavačkog partnerstva, u web trgovini se mogu vidjeti popusne cijene.

Regrutiranje zaposlenika

Naš preprodavač se obvezuje da neće nikakav posao ponuditi našim zaposlenicima još 6 mjeseci nakon kraja radnog odnosa. Ukoliko zaposlenik Garti Kft.-a prihvati ponudu, Garti Kft. ima pravo da obvezuje preprodajnog partnera na plaćanje 6-mjesečne bruto plaće.

Upravljatelj notebookscreen.eu web trgovine je Garti Kft.

Lokacija: 1133 Budimpešta, Garam utca 30.

EU porezni broj: HU13017051

Matični broj tvrtke: 01-09-714792

Tijelo za registraciju: Gradski Sudski Registar

Broj žiro računa: OTP Bank NyRt.: 11702036-20693314-00000000

Telefon: +36 20 777-1133

E-mail: info@garti.hu

Web: www.garti.hu

Podaci uslugodavatelja I upravljatelja su isti!

 

Garti Kft. - notebookscreen.eu


x
Regionalne postavke
 Nazad na početak